EU4 - Dziennik Twórców - 18 sierpnia 2020

Witam wszystkich! Tak jak wcześniej obiecałem, w dzisiejszym Dzienniku Twórców skupimy się na Wietnamie.

neondt (Content Designer)

W roku 1444 Dai Viet jest świeżym, niepodległym narodem, dzięki trudom wietnamskiego bohatera Lê Loi. Wywalczył on suwerenność dla swojego państwa w krwawej wojnie przeciwko okupującej ich tereny Dynastii Ming. Następnie wczesne kampanie przeciwko Czampie zapoczątkowały trwające od wieków ekspansje na południe. W grze urząd Dai Viet obejmie teraz niemowlę, wnuk Lê Loia – Bang Co, choć rzeczywistą władzę będzie sprawować królowa regentka Nguyen Thi Anh i Trinh Kha (generał 2/3/5/1). Mimo dobrze zapowiadającej się dynastii Lê jej późniejsi członkowie kierowali się ku zgorszeniu; ogromną władzę, którą zgromadziły rodziny Nguyen, Trin i Mac podzieliły państwo nie jeden raz.

Powyższe wietnamskie drzewko misji dostępne jest dla Dai Viet, Annamu i Tonkinu. Kilka przykładów:

 • Podobnie jak inne narody w tej aktualizacji, Dai Viet otrzyma sporo Subjugation CB poprzez nagrodę za ukończenie misji. Dai Viet dostaje Subjugation CB przeciwko Lan Xang, Lan Na, Khmerom i Ajutthai. Po tym dostaną stałe Claimy na Birmę.
 • Skrajna prawa gałąź zaczyna się misją Rule Muang Phuan. Muang Phuan jest małym, prawie niezależnym krajem, znajdującym się w dziwnej sytuacji, z gwarancją niepodległości zarówno przez Lan Xang, jak i Dai Viet, będąc jednocześnie Tributary Dynastii Ming. Masz dyplomatyczną drogę zwasalizowania Muang Phuan lub pójście na wojnę z Lan Xang poprzez inwazję.
 • Misja Defy Ming pozwoli ukraść poddanego Dynastii Ming – Yue, gdy będą zmagać się z Disasterem. Warto więc wyczekać ten moment, aby skorzystać z okazji i wypełnić cel. Misja również zmniejsza Mandate of Heaven Mingów o 20, co daje kolejny powód, aby w tej chwili być oportunistą.
 • Ukończenie Claim the Mandate uruchamia kosmetyczne wydarzenie, które pozwoli zmienić nazwę narodu. Dostępne opcje to Viet Nam, Dai Nam oraz możliwość pozostanie przy starej nazwie Dai Viet.
 • Misja Purchase Western Arms wymaga silnej relacji jednym z mocarstw europejskich obecnych we Wschodnich Indiach. Nagrodą jest stałe -30% Artillery Cost oraz +10% Siege Ability.
 • Misja Faith and Learning wymaga wybudowania wielu świątyń i utrzymaniu wysokiego Religious Unity. Jeśli grasz narodem konfucjańskim, nagroda z misji powiększa się o stały bonus do Harmonization Speed, w przeciwnym wypadku na stałe redukuje Idea Cost o 5%.
 • Misja State Education wymaga wybudowania uniwersytetów i dodaje Institution Progress w stolicy na każde obecne, ale nie w pełni osiągnięte Institution.
 • Misja The Imperial Citadel robi coś, o czym jeszcze nie mogę napisać, ale daje również możliwość przeniesienia stolicy do Hue lub zmiany nazwy Dong Kinh na Hanoi.

Wykluczyłem cztery misje w lewej górnej części drzewa misji, ponieważ zasługują one na nieco dokładniejsze omówienie i są związane z dodatkową zawartością dla Dai Viet.

Te cztery misje mają za zadanie zapobiegnięciu sytuacji przedstawionej powyżej. Gracz musi scentralizować władzę i ograniczyć ją wśród potężnych rodzin szlacheckich, w przeciwnym razie ostatecznie przejmą władzę i podzielą kraj na dwie części. Nowy Disaster, nazwany Northern and Southern Dynasties, może wydarzyć się po Age of Discovery, gdy Dai Viet rządzi niekompetentny władca. Robiąc drzewko misji, Disaster jest stosunkowo łatwy do uniknięcia, ale jeżeli zdecydujesz się go wywołać, możesz opowiedzieć się po stronie południowej lub północnej. W historii wydarzyło się to dwukrotnie, w różnym odstępie czasu. W EU4 może wydarzyć się tylko raz, z nieco innymi skutkami w zależności od tego, kiedy to nastąpi. Północną frakcją Tonkin może rządzić dynastia Mac, jeżeli Disaster rozpocznie się w czasie Age of Reformation lub dynastia Nguyen, jeżeli nastąpi po tym okresie. Południową frakcją Annam, mogą kontrolować lojaliści dynastii Lê, jeżeli wydarzy się w czasie Age of Reformation. W późniejszym okresie będzie to ród Trinh (potomkowie Trinh Kha). Ziemie podzielone są pomiędzy północą a południem kraju, dotyczy to również narodów poddanych między dwoma pretendentami do tronu – na przykład, gdyby Dai Viet zwasalizował Ming i Khmerów, Ming przeszedłby na stronę północy, podczas gdy Khmerowie dołączyliby do południa. Dai Viet będzie możliwy do utworzenia z powrotem przez te dwa oderwane narody.

Ok, ale jak nie dopuścić w ogóle do takiej sytuacji? Trzeba ukończyć te cztery misje:
 • Dai Viet zaczyna z nowym ogólnym Estate Privilege dla Nobility, zwanym Control of the Army. Ten przywilej znacząco zwiększa Influence dla Nobility, zwiększając Leader Cost, dodatkowo zwiększając Nobility Influence na każdego zwerbowanego dowódcę. Dodaje również trochę Monthly Army Tradition (nie wszystko jest złe). Misja Control the Army wymaga cofnięcia tego przywileju, gdy osiągniesz 100% Land Force Limit.
 • Misja Curtail the Nobility wymaga zredukowania Influence dla Nobility i utrzymanie co najmniej 50% Crown Land.
 • Misja Restore Examinations odnosi się do konfucjańskiego systemu egzaminacyjnego stosowanego przez Chiny, Wietnam i Koreę w różnych momentach ich historii. Przed objęciem urzędu urzędnicy państwowi muszą przejść serię egzaminów sprawdzających ich znajomość literatury konfucjańskiej i umiejętności rządzenia krajem. Jest to system, który był przynajmniej teoretycznie merytokratyczny, ponieważ egzaminy były otwarte dla wszystkich. Musisz wprowadzić Government Reform – Examination System (pokazany poniżej), jednocześnie zatrudniając trzech Advisorów, nie mając deficytu.
 • Prevent Division wymaga po prostu posiadania Corów Dai Vietu, +2 Stability i nieistnienia Tonkinu oraz Annamu. Po ukończeniu Disaster Northern and Southern Dynasties nigdy się nie wydarzy i dodatkowo da -10% Stability Cost Modifier do końca gry.

Wspomniałem wyżej o Examination System, nowym Government Reform, który zwiększa pulę Advisorów o 1 i redukuje Nobility Influence o 10%. Ta reforma dostępna jest dla każdego narodu, który ma aktywny jeden z innych Government Reform – Celestial Empire bądź Confucian Bureaucracy. Confucian Bureaucracy jest również nową reformą, początkowo przyznawana zarówno dla Dai Viet, jak i Korei w 1444 r. Zmniejsza ona Advisor Costs o 10% i jest dostępna dla narodów, które mają religię konfucjańską lub kultura wietnamska należy do ich Primary Culture. Rząd Dai Viet miał więcej wspólnego z administracjami chińskimi niż z rządami w stylu mandali w pozostałej części Azji Południowo-Wschodniej, podczas gdy charakteryzowanie rządu Korei jako „autokracji” wydawało się nieodpowiednie; Confucian Bureaucracy w tym przypadku to dwie pieczenie na jednym ogniu.

Odnośnie do kultury, zmieniłem ustawienia grup kulturowych w regionie, od czasu, gdy o tym rozmawialiśmy. Tajowie należą teraz do krajów, które mogłyby w sensowny sposób uformować Syjam, a ponieważ Syjam jest głównym celem aktualizacji i „historycznym zwycięzcą” okresu, wydaje im się, że właściwe jest posiadanie silnej grupy kulturowej. Northern Thai powraca, ale jego nazwa została zmieniona na Khon Muang. Khmerowie są pozostawieni sami sobie, adekwatnie do ich mrocznego okresu w historii. Z drugiej strony kultura wietnamska została „wzmocniona” poprzez przeniesienie jej do grupy chińskiej. Pozwala to Dai Viet na utrzymanie Mandate of Heaven bez kar i ułatwia ekspansję do Chin. Miao jest teraz w grupie tybetańskiej, gdzie pasują lepiej niż w chińskiej. Czamowie wrócili do grupy malajskiej, co daje im dostęp do drzewa misji malajskich, a także do własnych unikalnych gałęzi misji, które możecie zobaczyć poniżej.

Niektóre misje z drzewka Czampy:
 • Misja Reconquer Indrapura polega na odbiciu dwóch prowincji na północy. Po ukończeniu w obu prowincjach nastanie kultura Czamów, a Shunhua zostanie przemianowana na Kandarapura.
 • Ukończenie misji Conquer Vietnam nagrodzi cię na stałe -20% Culture Conversion Cost.
 • Ukończenie Subjugate the Highlands daje Subjugation CB przeciwko osłabionemu Imperium Khmerów.
 • Misja Malay Connections wymaga, abyś miał w miarę potężnego sunnickiego sojusznika w regionie Malajów, takiego jak Malakka. Po ukończeniu dostaniesz ofertę przejścia na sunnizm.
 • Misja Expedition to Tondo wymaga podbicia części Luzonu i posiadania jakiegokolwiek kolonisty. Daje +25% Colonial Range do końca gry, zachęcając do wcześniejszej eksploracji obu Ameryk.

To wszystko w tym tygodniu! Ponieważ zdecydowałem się jednak na krótkie wakacje w tym tygodniu, mogę nie być w stanie odpowiadać na pytania — a przynajmniej nie tak szybko. W tego samego powodu następny Dziennik Twórców może być trochę krótszy i obejmować mniejsze narody, o których jeszcze nie pisaliśmy, takie jak Lan Na i terytoria Shanu.

1 EU4 Dev Team