EUIV: 1.30.3 Austria (suma kontrolna 8406)

Siema wszystkim! Poniżej znajduje się opis najnowszej, drugiej już łatki dla aktualizacji „Austria”.

SI

Pozostałe

 • SI nie będzie już ukończać całego Council of Trent w jeden dzień.

Interfejs

Ikony/Grafiki

 • Dodano brakującą ikonę modyfikatora kosztu dla Governing.

Naprawy błędów

 • Dodano sprawdzanie DLC dla Support Independence Agenda.
 • Brytyjskie i hiszpańskie misje, które wymagają reformy HRE, są teraz dostosowane dla dodatku Emperor.
 • Burgundzka misja nie sprawi już, że dołączysz do HRE, jeżeli to nie istnieje.
 • Naprawiono wydarzenie sukcesji Ansbach, które wymagało nieprawidłowego władcy Ansbach.
 • Naprawiono czeską misję żądającego złego rywala, gdy istniało Polish–Lithuanian Commonwealth.
 • Naprawiono CTD, gdy SI pracowało z przedstawicielem, który posiadał wyłącznie najemników.
 • Naprawiono OOS, który występował podczas negatywnego separatyzmu w prowincji.
 • Naprawiono Peace Treaty, który nie wprowadzał na pokonanych zmiany ustroju na republikę chłopską.
 • Naprawiono błąd, w którym nie otrzymywano pełnej sumy dukatów po akceptacji Peace Treaty.
 • Naprawiono powtarzające się identyfikatory misji w skrypcie, które mogły powodować, że niektóre zadania wyświetlały niewłaściwe obrazy.
 • Naprawiono brak miejsca wydarzenia Hussite Traditions dla niehusytów.
 • Naprawiono brak trzeciego poziomu reform dla Revolutionary Empire bez posiadania dodatku Emperor.
 • Naprawiono niektóre Development Agendas, gdzie wybierały nieprawidłowe prowincje.
 • Misja French Auld Alliance nie wymaga już, żeby kraj brytyjski był niepodległy.
 • Skrót klawiszowy dołączania armii nie koliduje już z innym skrótem klawiszowym. Teraz jest nim «h». Może być potrzeba zresetowania skrótów w menedżerze, aby zadziało.
 • Narody włoskie muszą przegrać wojnę z cesarzem – a nie jakąkolwiek wojnę – aby rządzić Shadow Kingdom.
 • Misja Lubeki nie zapewnia już CB przeciwko Norwegii, jeżeli ta nie istnieje.
 • Papież teraz powinien być katolikiem, gdy staje się wasalem.
 • Uaktualniono lokalizację trade node’a genui dla wszystkich handlowych osiągnięć.
 • Naprawiono błąd związany ze skalowaniem modyfikatora Reform Desire.

1 EUIV Dev Team